Krakovsko-čenstochovská jura

Zamek Rudno
I keď roky neúprosne letia, na Krakovsko-čenstochovskej jure nájdeme objekty, pri ktorých sa čas zastavil.

Sú to hrady pamätajúce dobu epochu Kazimíra Veľkého, skromné drevené kostolíky „odolné“ proti nepriaznivým historickým a atmosférickým podmienkam. Mali by sme k nim dodať tiež zrúcaniny hradov v Rudne (hrad Tenczyn) a Bydline. Chodník nás zavedie tiež do Staropoľského dvorca v Krzykawke. Táto kúzelná šľachtická budova bola pravdepodobne postavená ešte pred rokom 1724. Rovnako kúzelná rezidencia bola postavená v neveľkom Bolesławiu, v súčasnosti v ňom sídli Kultúrne centrum Marie Płonowskej. Nemali by sme si nechať ujsť ani menej známe stredoveké hrady Stary Olkusz a Krzykawka.
S okázalými obrannými budovami a bohatými rezidenciami vrchoviny kontrastujú malé drevené kostoly, ktoré uvidíme, pokiaľ sa vydáme po Chodníku drevenej architektúry. Na jeho mape nájdeme napr. kostol sv. Marka v Rodakach, kostol sv. Mikuláša a Vavrinca v Dłużci a kaplnku sv. Jozefa v Ojcowe (kaplnka „na vode“). Prvý z nich je unikát, ktorý vznikol v roku 1601 a bez väčších zmien prečkal dodnes. V jeho interiéri uvidíme manieristické oltáre, ktoré pochádzajú z prelomu 16. a 17. storočia a neskoro gotickú sochu sv. Mikuláša z roku 1400. Farský kostol v Dłużci sa vyznačuje vežou, ktorá spočiatku fungovala ako samostatne stojaca zvonica. Po vstupe dovnútra chrámu by sme mali svoju pozornosť zamerať na bočný oltár so sochou Tróniacej Panny Márie, ktorý je datovaný do štvrtej štvrtiny 15. stor. Pri sledovaní chodníka drevených sakrálnych pamiatok nemôžeme zabudnúť na kaplnku sv. Jozefa remeselníka. Umiestnená na oboch brehoch potoku Prądnik a pri úpätí skál, ktorým sa vraví Prałatky, predstavuje jednu z najzaujímavejších budov Krakovsko-čenstochovskej jury. S kaplnkou „na vode“ sa spája zaujímavý príbeh – podľa tradície bolo impulzom na jej postavenie nariadenie Mikuláša II., ktorý zakázal výstavbu sakrálnych objektov v Ojcowsku. Výsledkom rozhodnutia cára bol nápad obyvateľov postaviť kaplnku „na vode“, a tak prekabátiť vládcov zákaz. 

Záujemcov o Chodník drevenej architektúry vyzývame na ďalšie hľadanie. Vo Wolbrome nás čaká kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v Paczółtowiciach kostol Navštívenia Panny Márie, v Tenczynku kostol sv. Kataríny a zvonica pri kostole, v Porębe Dzierżnej chrám sv. Martina, v Skale zvonica stojaca vedľa murovaného kostola sv. Mikuláša.

Záujem vyvolávajú tiež murované chrámy, napr. bazilika sv. Ondreja apoštola v Olkuszi, pútnický kostol v Jaroszowci, kostol sv. Mikuláša v Goreniciach, kostol sv. Kataríny vo Wolbrome alebo kostol Povýšenia svätého Kríža v Strzegowej. Vedľa nich je potrebné – s ohľadom na zaujímavú architektúru alebo kúzelné umiestnenie – zmieniť kláštor a múzeum bosých karmelitánov v Czernej, kostol a pustovňu bl. Salomei v Grodzisku a kostol a cintorín v Chechle.

Multimédiá