Krakovsko-Częstochowská vysočina a Beskydy

zdjęcie z wnętrza Jaskini Nietoperzowej
Najcharakteristickejšími formami Krakovsko-Częstochowskej vysočiny sú jaskyne, ktoré vznikli následkom krasových javov uskutočňujúcich sa jurských vápencových skalách. Veľa jaskýň sa nachádza predovšetkým v okolí Ojcowa.

Najväčšou jaskyňou sprístupnenou pre návštevníkov je Jaskyňa Wier-zchowska Górna, ktorá bola uznaná za pomník prírody na území Jurajskej chránenej krajinnej oblasti „Dolinky Podkrakovské“ a predstavuje jeden z kľúčových bodov „Jurajského prsteňa“. Ročne ju navštívi viac ako 20 tis. turistov. Nie je to nič zvláštne, steny a strop jaskyne ozdobujú dych vyrážajúce kvaple. Veľkou atrakciou sú paleontologické a geomorfologické expozície, ako aj netopier, hlavne vrápence malé, ako aj zriedkavé pavúky Meta menardi. Ďalšie miesto, ktoré sa oplatí navštíviť, je Grota Łokietka vo vrcholnej časti Chełmowej hory. Pozornosť priťahuje pekná železná bránka so štylizovanou pavučinou pripomínajúcou legendu o Łokietkovi. Treba dodať, že je to jedna z najznámejších jaskýň v Poľsku, ktorá je okrem iného jedným z najväčších symbolov Ojcovského nárdného parku. Ďalšia, Jaskyňa Netopiera, ktorá sa nachádza v hornej časti Będkowskej Doliny je návštevníkom sprístupnená iba so sprievodcom. Táto jaskyňa je známa ako stanovisko tzv. jerzmanowickej jaskyne, kde boli nájdené kremičité hroty a oštepy vyrobené prvými ľudskými skupinami Homo sapiens. Práve v tejto jaskyni boli natočené scény do filmu Ohňom a mečom. V priamom susedstve Krakovskej brány sa nachádza Tmavá jaskyňa, ktorá patrí k najvzácnejším archeologickým stanoviskám na území Poľska. Najstaršie stopy existencie prehistorického človeka pochádzajú dokonca spred 115 tis. rokov. Dodatočne ju spomedzi iných jaskýň odlišujú úžasné plochy rúrkových stalaktitov, ako aj veľké guľovité stalagmity, ktorých výška dosahuje dokonca 1 m. Pri návšteve malopoľských jaskýň sa nesmie zabudnúť ešte o jednej: krakovskej Dračej jame. Wawelský drak patrí do sveta legiend, ale jeho jaskyňa je skutočná a nachádza sa na úpätí Wawelského pohoria. Dračia jama nie je však iba historicko-kultúrnou pamiatkou, ale aj prírodnou so zriedkavým kôrovcom – kôrovcom krivákom.

V Beskydách, na veľmi populárnom turistickom chodníku vedúcom od Lubna do Kasinki Małej, sa taktiež môžeme preniesť do tajomného pod-zemného sveta jaskyne Zimna Dziura. Je zriedkavosťou medzi beskydskými jaskyňami vzhľadom na úzky tunel vyplnený vrstvou ľadu, ktorá sa tu udržuje počas väčšiny roka. Dokonca aj v horúci letný deň tu môžete zmrznúť.
 

 

 

Zimna Dziura

 

Wierzchowska

Górna jaskyňa

 

Grota Łokietka

Jaskyňa Netopiera

Jaskyňa Ciemna

Dračia Jama

Dĺžka trasy (m)

25

1000

320

454

209

80

Čas návštevy (min.)

10

45

30

30

30

20

Teplota (℃)

3,5-5,5

7,5

7,5

7,5

7,5

8

Povinná návšteva so sprievodcom

áno

áno

áno

áno

áno

nie

Elektrické

osvetlenie

nie

áno

áno

áno

nie

áno

Otvorené

cały rok

9 IV–30 XI

19 IV–30 X

1 IV–11 XI

28 IV–30 XI

1 IV–31 X

 

 


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>