Facebook link

Prameň proroka Eliáša - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Źródło proroka Eliasza

Prameň proroka Eliáša

Ujęcie wody w kształcie serca widziane z góry. W otoczeniu piękny las.
Hovorovo sa niekedy nazýva Prameň lásky. Vyteká z uhličitanových vápencov, ktoré vytvorili túto časť údolia s názvom Eliaszówka.

Jeden z prameňov sa nachádza v lese a má formu betónového srdca a preto sa nazýva Prameň lásky. Nad ním je kamenný stĺp s obrazom sv. Eliáša z roku 1848. Druhý prameň sa nachádza na nádvorí kláštora Bosých Karmelitov a má tiež tvar srdca. Sedí však nad ním havran. Ich formy nadväzujú na udalosti biblického údolia Kerit, kde bol Eliáš kŕmený havranom a vodu čerpal práve z prameňa. Podľa miestnej legendy sa stačí napiť vody z prameňa, obísť ho dookola a potom nájdete pravú lásku. Náš prorok éry romantizmu, Zygmunt Krasiński, ktorý bol náhodou vtedy v neďalekých Krzeszowiciach, veril, že voda uzdraví jeho choré oči. Voda z prameňa nachádzajúceho sa v údolí nie je vhodná na priamu konzumáciu. Stojí za to prísť sem, pretože je to krásna oblasť, v blízkosti kláštora v Czernej. Je ideálnym miestom na prechádzky a odpočinok.