Facebook link

Cerkov zasvätená sv. Kozmovi a sv. Damiánovi, Tylicz - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Tylicz

Cerkov zasvätená sv. Kozmovi a sv. Damiánovi, Tylicz

Drewniana cerkiew o ścianach w kolorze czerwonobrązowym i jasnym dachu. Przed nią kamienna dzwonnica.
33-383 Tylicz Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711310
Farská gréckokatolícka cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Tyliczy (v súčasnosti rímskokatolícky cintorínsky kostol) bola postavená v roku 1743.
Trojdielna, západolemkovská cerkov so zrubovou konštrukciou má odebnené steny a posilnené tesárskymi väzbami. K lodi pri ikonostase priliehajú dve izby, charakteristické pre východnú cirkevnú architektúru slúžiace kantorom, tzv. krilosy, ktoré sa na lemkovskej zemi inde nevyskytujú. V súčasnosti spĺňajú funkciu bočných kaplniek. Figurálna a ornamentálna polychrómia z roku 1938 tematicky nadväzuje na oslavovanie 950. výročia Krstu Ruska. Neskorobarokový ikonostas z XVIII. st. nie je kompletný.