Facebook link

Dobczyce, Skanzen ľudovej architektúry - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego Dobczyce

Dobczyce, Skanzen ľudovej architektúry

Skansen Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-310 Dobczyce Turistický región: Pogórza
tel. +48 122711176
Dobczycký skanzen, hoci nie je veľký, je neobyčajne zaujímavý.
V niekoľkých zachovalých drevených budovách z XIX. st. sú umiestnené zaujímavé výstavy zachytávajúce lokálne zvyky a tradície. V pohrebnom dome sú vystavené predmety spojené so starými pohrebnými obradmi, v krčme si svoje miesto našla expozícia venovaná etnografii regiónu (zvyky, kroje, nástroje) a izba cechov približuje tunajšie remeslá (o. i. kožušníctvo, obuvníctvo, hrnčiarstvo), v kuríne sú zhromaždené poľnohospodárske a hospodárske nástroje. Obrovský záujem vzbudzuje vozovňa, v ktorej sa nachádzajú nielen rôzne druhy vozov, ale aj rôznorodé sane a poľnohospodárske náradie. Zo skanzenu, ktorý sa nachádza na zelenom Zamkovom pohorí, je možné sa vydať k zrúcaninám dobczyckého hradu, ktorý je pre návštevu sprístupnený v rámci jedného vstupného.