Facebook link

Skały Twardowskiego (Krakov) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Skałki Twardowskiego Kraków

Skały Twardowskiego (Krakov)

Skały na Zakrzówku
Zakrzówek , Kraków
Nachádzajú sa na južnej časti okraju Zakrzówka – štruktúry výrazne vyzdvihnutej vzhľadom k okoliu pozdĺž zóny šikmých plôch a pásových priekop – klesaniami využívanými vodnými tokmi. Rozdiely vo výške tu dosahujú dokonca 50 m.