Facebook link

Sanktuárium sv. Stanislava v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Sanktuarium świętego Stanisława na Skałce Kraków

Sanktuárium sv. Stanislava v Krakove

Kościół o białych ścianach, z dwiema wieżami. Przy kościele prosty, również biały budynek.
ul. Skałeczna 15, 31-065 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124217244
tel. +48 124217384
tel. +48 506367521
Barokový kostol sv. Michala Archanjela a sv. Stanislava na Skalkách v Krakove sa týči hneď nad bulvármi Visly.
Prvý románsky kostol bol na tomto mieste postavený už v XI. st. V tejto svätyni bol v r. 1709 na rozkaz kráľa Boleslava Smelého zavraždený biskup Stanislav zo Szczepanowa. Hoci už v XII. st. boli jeho pozostatky (podľa legendy posekané na kúsky a zázračne zrastené krátko po smrti) prenesené na Wawel, kostol na Skalke sa stal miestom kultu mučeníka, a už v XIII. st. bol vyhlásený za svätého a uznaný za patróna Poľska. Najdôležitejší sviatok v sanktuáriu je 8. mája, deň procesie z Wawelu na Skalky s relikviami svätého. Pod kostolom na Skalke sa nachádza Krypta zaslúžených, v ktorej je pochovaných mnoho známych Poliakov, o. i. kronikár Jan Długosz, maliar a dramaturg Stanisław Wyspiańsky, básnik Czesław Miłosz. Kostol a kláštor Paulínov na Skałke, spojený s ním kult sv. Stanislava zo Szczepanowa, ako aj legendy o biskupovi-mučeníkovi, mali vplyv na tvorbu Stanisława Wyspiańského. Tomuto miestu venoval umelec niekoľko maliarskych prác a opísal ich v drámach: „Boleslav Smelý“, ako aj „Skalka“. Na umelcových plátnach bolo zachytené jazierko, v strede ktorého stojí baroková figúrka biskupa z polovice XVIII. storočia. Voda z jazierka má podľa tradície zázračné vlastnosti.

Súvisiace príspevky