Facebook link

Zrúcaniny pieninského hradu Krościenko nad Dunajcom - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Ruiny Zamku Pieniny Krościenko nad Dunajcem

Zrúcaniny pieninského hradu Krościenko nad Dunajcom

Fragmenty kamiennych ścian murów obronnych ukryte wśród zieleni.
Krościenko nad Dunajcem Turistický región: Pieniny i Spisz
tel. +48 182625601
fax. +48 182625603
tel. +48 182625602
tel. +48 535500627
Najvyššie položenou poľskou baštou bol Pieninský hrad nazývaný hrad sv. Kingy. Bol postavený v Pieninách v masíve Tri koruny, na severnej strane vrcholu Hradnej hory s výškou 799 metrov nad morom, niekoľko desiatok metrov pod jeho štítom. Zrúcaniny sa nachádzajú v Pieninskom národnom parku.

Hrad stál na skalnej rímse, na prirodzene obrannom mieste, z juhu ohraničenom neprístupným útesom vysokým asi 50 metrov a zo severu strmou stenou zostupujúcou k Pieninskému potoku. So zvyškom masívu Troch korún ho spájal úzky skalný priesmyk.

Hrad bol postavený okolo roku 1280 na žiadosť princeznej Kingy, ktorá vstúpila do kláštora sv. Kláry v Starom Sonči. Mal to byť úkryt pre klarisky v okamihoch nebezpečenstva, ktoré nastalo v roku 1287 počas invázie Tatárov. V strážnej sieni sa pred nepriateľmi mohlo skryť sto ľudí i niekoľko desiatok vojakov. Pevnosť bola opustená v prvej polovici 14. storočia. V roku 1410 bola zbúraná Ściborovou armádou, drancujúcou okolie, vyslanou Žigmundom Luxemburským, podporovaným križiakmi alebo v roku 1433 husitským vojskom.

Malý hrad postavený z miestneho vápenca bol dokonale zakomponovaný do skalného hrebeňa. Bol obklopený obrannými múrmi dlhými asi 90 metrov a hrubými viac ako meter. Vo vnútri boli dve kamenné budovy, pivnice, drevené budovy a vodná cisterna z pravidelne vysychajúceho prameňa svätej Kingy. Vchod viedol cez bránu s obrannou vežou.

V roku 1904 bola v ruinách hradu postavená drevená chata Pieninskej pustovne, kde žil františkánsky pustovník Vladislav Stachura a v roku 1924 pustovník Wincenty Kasprowicz. V roku 1949 pustovňa vyhorela v dôsledku úderu blesku. V ruinách sa nachádza aj skalná jaskyňa sv. Kingy so sochou v životnej veľkosti vytesanej z pińczówského kameňa, ktorá je dielom sochára Vladislava Druciaka. Od roku 1921, na výročie smrti svätice, 24. júla, putujú do jaskyne púte.

Z archeologického výskumu v rokoch 1938-1939 sa bohužiaľ dokumentácia výskumu nezachovala. Ďalší výskum sa uskutočnil v rokoch 1976-1978. Dnes sú pozostatky hradu zabezpečené vo forme zrúcaniny a sprístupnené návštevníkom. Zachovali sa kamenné steny, pozostatky cisterny a štvorcové základy veže.