Facebook link

Racławice – územie historickej racławickej bitky - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Teren historycznej bitwy Racławice

Racławice – územie historickej racławickej bitky

Zdjęcie ukazuje pomnik przedstawiający uczestnika bitwy pod Racławicami mającej miejsce w tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym czwartym roku, czwartego kwietnia.
Janowiczki 28a, 32-222 Janowiczki
Územie uznané za kultúrnu pamiatku na základe nariadenia prezidenta PR leží na území polí Racławíc, Dziemięrzyc a čiastočne Wrocimowíc.
4. apríla 1794 sa tu odohrala bitka pri Racławiciach – považovaná historikmi za jednu z najdôležitejších vojenských a sociálnych udalostí v histórii Poľska. Nachádza sa tu pamätná Kościuszkova mohyla, komplex dvorca v Janowiczkách, vila Waleryho Sławku a tiež pomník vytvorený v roku 1994 Bartoszom Głowackým.

Súvisiace príspevky