Facebook link

Vyhliadka Widoma - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Punkt Widokowy Widoma

Vyhliadka Widoma

Zdjęcie ukazujące malownicze rejony Przełęczy Widoma w okresie letnim.
Żegocina
Vyhliadka Widoma v priesmyku Widoma (535 m, Ostrovné Beskydy) sa nachádza pri vedľajšej ceste smerom na Cubu (vojvodská cesta č. 965 zo Zielonej cez Bochňu do Limanowej).
V roku 2011 obec Żegocina zhotovila vyhliadku, pri ktorej vzniklo parkovisko a lavice, odpadkové koše a dve informačné tabule predstavujúce panorámu na severnej a južnej strane. Okolie priesmyku Widoma je dokonalá vyhliadka. Severne je vidieť údolie Sanky a vyvýšeninu, chrbát Łopusze – Kobyła. Južný smer ponúka výhľady na Łososińské pásmo a medzi ním a Kamionnou na vrcholy Ostra a Cichoń. Pri dobrej viditeľnosti možno vidieť Tatry.