Facebook link

Piwniczna-Zdrój - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Piwniczna-Zdrój

Piwniczna-Zdrój

Piwniczna Zdrój
Krynicka 3, 33-350 Piwniczna-Zdrój Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
Staré mestečko v hlbokej doline Popradu, ktoré sa malebným priesmykom prediera cez Sądecký Beskyd, je nielen malým liečebným miestom. Piwniczna-Zdrój sa môže pochváliť veľkým Kúpeľným parkom na úbočí hory Kicarz, ako aj polohou medzi rozľahlými horskými masívmi.
Mestečko Piwniczna vzniklo už v XIV. st. vďaka kráľovi Kazimírovi Veľkému. Bolo založené v r. 1348 na mieste, kde dolina Popradu vytvárala úzky priesmyk, hrdlo: takým spôsobom treba interpretovať názov mesta. Dolinou Popradu sa vtedy tiahol dôležitý obchodný trakt vedúci z Poľska do Uhorska. V r. 1876 tu bola vedená aj zelezničná trať. Trochu neskôr boli objavené dokonalé liečebné vlastnosti tunajších minerálnych prameňov a v r. 1884 prišli do Piwnicznej prví pacienti. Tieto kúpele na stálo vznikli až v r. 1932, keď boli vykonané prvé vrty minerálnych vôd a postavil sa kúpeľný podnik, ako aj „pijalňa“. Dnes v samotnej Piwnicznej, v „pijalni“ pri ul. Zdrojowej, je možné ochutnať „Piwniczanku“. Minerálne vody: „Julian”, „Łomniczanka”, „Piwniczanka”, „Stefan”, „Wierchomlanka”, „Zdrój”. Piwniczna-Zdrój a okolie sa odlišuje peknou krajinou. Toto prostredie je obdivuhodné vďaka veľmi rozmanitému tvaru územia Sądeckých Beskýd, na tomto mieste preťatého hlbokou dolinou Popradu. Rieka sa vije niekoľkými meandrami, predierajúc sa popod zalesnené pahorky. Malebnosť doliny môžeme obdivovať počas plavby tokom Popradu na pltiach. V Piwnicznej-Zdroji sa nachádza prístav pre plte, kde sa organizujú splavy až do Rytra. V tejto poslednej obci sa oplatí výjsť na strmé pohorie Zamczysko so zrúcaninami stredovekého hradu z XIII. st. Spod hradnej bašty sa rozprestiera nádherný výhľad na priesmyk Popradu.Ak by sme sa vybrali pozdĺž Popradu ďalej na sever, dostaneme sa do Starého Sącza (18 km od Piwnicznej). Nachádza sa tu kláštorná skupina Klarisiek založená už v XIII. st. kňažnou Kingou, pochovanou v kláštornom kostole, a ktorú pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätú počas slávnostnej svätej omše na lúke vedľa mestečka. Dodnes tam stojí pápežský oltár s malým múzeom pamiatok po pápežovi-Poliakovi. Okrem kláštoru sa v Starom Sączi oplatí poprechádzať po rozľahlom námestí so starodávnou zástavbou a originálnou dlažbou.Nielen dolina Popradu, ale aj obkolesujúce ju horské masívy Sądeckých Beskýd, ležia na území chránenej krajinnej oblasti Popradského parku. Cez hory vedie mnoho turistických peších a cyklistických chodníkov. Z Piwnicznej je možné putovať na západ smerom k Radziejowej (1266 m n.m.), najvyššieho štítu Sądeckých Beskýd. Odkryté, vyhliadkové chrbty na protiľahlej strane Popradu, vedú smerom k Hale Łabkowskej s chatou PTTK. Lepšie bude, ak si vyberiete dlhšiu, ale zaujímavejšiu trasu cez Halu Pisanú a následne od chaty treba ísť krátkym chodníkom do Łomnicy-Zdrój.