Facebook link

Mestský park Adama Mickiewicza Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Park Miejski Adama Mickiewicza Wieliczka

Mestský park Adama Mickiewicza Wieliczka

Oczko wodne otoczone zielenią.
Wieliczka
Park s rozlohou 7,11 ha bol založený podľa Garszczyńského projektu v roku 1835.
Ide o druhý mestský park založený v Poľsku v tomto období. Nachádza sa pri vjazde do Wieliczky smerom od Krakova, západne od mestského centra, hraničí s budovami soľnej bane, šachtou sv. Kingy. Pozdĺž severnej hranice parku preteká potok Serafa.