Facebook link

Palác Sanguszkovcov – bývalý štáb ruského vojska v Tarnove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Pałac Sanguszków Tarnów

Palác Sanguszkovcov – bývalý štáb ruského vojska v Tarnove

Pałac Sanguszków, Tarnów
ul. Sanguszków 28, Tarnów Turistický región: Tarnów i okolice
tel. +48 146220075
Sanguszkovci erbu Pogoň boli poslednými súkromnými majiteľmi Tarnova (do 1787), avšak rodina tu bývala ešte veľmi dlho – do roku 1945.
Palác v bývalej dedine Gumniska (teraz mestská štvrť Tarnova) bol postavený ku koncu 18.storočia. Bol reštaurovaný okolo roku 1834 a v 19.storočí bola dostavaná neogotická kaplnka a neorenesančné prvky. Dookola budovy sa rozprestiera veľký park. V paláci, ktorý sa po novembrovom povstaní stal hlavným sídlom Władysłava Sanguszki, na jeseň v roku 1914 bol ubytovaný gen. Chełmicki, veliteľ kozáckeho jazdectva z X. Korpusu 3. Armády gen. Radko Dimitrijeva, neskôr aj iní velitelia ruskej posádky. 6.mája 1915 posádka opustila toto mesto bez boja, hrozilo im totiž odrezanie od zvyškov ruskej armády v dôsledku prelomenia frontu južne od Tarnova, počas gorlickej bitky. Po 2.svetovej vojne v paláci sídlila Milicja - Verejná bezpečnosť.