Facebook link

Muzeum Witrażu przy Kra­kow­skim Zakła­dzie Witra­żów S.G. Żeleń­ski - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Witrażu Kraków

Muzeum Witrażu przy Kra­kow­skim Zakła­dzie Witra­żów S.G. Żeleń­ski

Muzeum Witrażu
al. Krasińskigo 23, 31-111 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 512937979
Na tomto nezvyčajnom mieste sa výstavné priestory prelínajú s vitrážovou dielňou, ktorá sa tu nachádza od roku 1902. Počas prehliadky múzea je možné sledovať stovky rokov nezmenený proces vzniku vitráží. Členenie budovy, v ktorej sa teraz múzeum nachádza a ktorá bola postavená špeciálne pre potreby Krakovského závodu vitráží S.G. Żeleń¬ski, tiež ostalo v nezmenenej podobe a každá miestnosť má vo výrobnom procese svoju funkciu. Interiér stavby a vybavenie dielne, kadiaľ vedie prehliadková trasa „živého múzea“, si zachovali svoj originálny charakter.Výklad sprievodcu pri návšteve dielne a výstavných priestorov je možné si vypočuť v jednom s 8 jazykov – poľskom, anglickom, francúzskom, talianskom (rodený hovorca), španielskom (rodený hovorca), nemeckom, ruskom a ukrajinskom (rodený hovorca). Okrem ponuky pre individuálnych turistov múzeum pripravilo špeciálnu ponuku pre skupiny, ponuku tvorivých dielní, možnosť zorganizovať večeru v priestoroch múzea alebo návštevu spojenú s koncertom pri pohári vína.