Facebook link

Etnografické múzeum Severína Udzieli v Krakove - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli Kraków

Etnografické múzeum Severína Udzieli v Krakove

Muzeum Etnograficzne wnętrze
pl. Wolnica 1, 31-066 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124306023
fax. +48 124306330
Bohatstvo ľudovej kultúry v Malopoľsku je jedným z fenoménov regiónu. Môžete sa o tom presvedčiť navštevujúc krakovské Etnografické múzeum.
Návšteva umožňuje prežitie zaujímavej cesty do minuloste malopoľskej dediny. Väčšina exponátov pochádza z XIX. st. Návštevníci sa vďaka expozícii oboznámia s každodenným životom roľníkov a pastierov, zobrazená je tradícia s obradmi a sviatkami, a dokonca aj hlboká viera v mágiu. V múzeu sú napodobené interiéry vidieckych chát o. i. z krakovského regiónu a z Podhala. Zaujímavé sú aj workshopy remeselníkov: valcha, olejáreň, kováčska dielňa a pracovňa hrnčiara.