Facebook link

Farský kostol sv. Martina v Zawade - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół świętego Marcina Biskupa Zawada

Farský kostol sv. Martina v Zawade

Drewniany kościół z wieżą wyrastającą z dachu, otoczony ogrodzeniem z kamienia i drewna oraz drzewami.
Zawada 47, 33-112 Tarnowiec Turistický región: Tarnów i okolice
tel. +48 146795505
Farský kostol sv. Martina v Zawade (XV. st.) sa týči na vrchole pohoria. Vo vnútri chrámu je možné obdivovať polychrómiu pochádzajúcu z XX. st. – figurálnu na stropoch a ornamentálnu na stenách.
K najstarším prvkom vybavenia patria štyri neskorogotické basreliéfy na parapete chóru. Vzácnou pamiatkou je taktiež neskorogotický krucifix zo začiatku XVI. st. V ranobarokovom hlavnom oltári z I. pol. XVII. st. sa nachádza obraz sv. Martina pochádzajúci z tohto obdobia. Zaujímavosťou je reťaz zavesená medzi loďou a presbytériom, ktorá bola pravdepodobne vykonaná rukami slepého pastiera z jedného kusu dreva. Zawada sa nachádza na vrchole Hory svätého Martina (383 m. n. m.), približne 5 km na juh od centrum Tarnowa. Prvá zmienka o existencii farnosti v Zawade pochádza z roku 1326. V obci boli vykonávané archeologické práce, ktorých výsledkom bolo objavenie zvyškov raného stredovekého hradu (IX.-XI. storočie) a osady priliehajúcej k nemu z X.-XII. storočia. Na skalnatom vrchole sa na severovýchodnej strane Hory svätého Martina nachádzajú zrúcaniny zámku postaveného v rokoch 1328-1331 Spycimieriom z Melsztyna.