Facebook link

Kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi v Rope - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół świętego Michała Archanioła Ropa

Kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi v Rope

Drewniano-murowany kościół z dwoma wieżami z zewnątrz.
Ropa 227, 38-312 Ropa
tel. +48 183534119
Farský kostol sv. Michala Archanjela v Rope vznikol v roku 1761. Zakladateľmi chrámu boli majitelia obce - Wilhelm a Petronela Siemieńskí.
Je to chrám postavený v barokovom štýle s ukončením nadväzujúcim na lemkovskú drevenú architektúru. Korpus kostola je drevený so zrubovou konštrukciou so stenami pokrytými šindľami. Okolo roku 1800 boli ku kostolu pristavané dve murované veže a v roku 1956 bola k presbytériu pristavaná nová sakristia. Polychrómia s figurálnymi motívmi pochádza z II. pol. XIX. st. Hlavný oltár a dva bočné oltáre z I. pol. XIX. st. nadväzujú na barokovú tradíciu.