Facebook link

Pomocný kostol sv. Vojtecha v Szymbarku - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół św. Wojciecha Szymbark

Pomocný kostol sv. Vojtecha v Szymbarku

zdjęcie przedstawia bryłę kościoła drewnianego w Szymbarku
Szymbark 315, 38-311 Szymbark Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183513013
Kostol bol postavený v roku 1782. Podľa tradície stojí na mieste, na ktorom sv. Vojtech na ceste z Uhorska do Poľska slúžil svätú omšu.
Neskorobarokový chrám bol postavený v zrubovej konštrukcii, steny a strechy sú pokryté šindľami. Sakristia pristavaná k trojbočne uzatvorenému presbytériu je murovaná. Na stenách a stropoch je viditeľná figurálno-ornamentálna polychrómia z roku 1940, autorom ktorej je W. Lisowský. Rokokové oltáre pochádzajú z 2. pol. 18. st. Hlavný oltár ozdobuje obraz sv. Vojtecha z čias vzniku oltára. V 19. st. bolo vykonané vybavenie s barokovým charakterom, o. i. krstiteľnica, kazateľnica, spovednice.