Facebook link

Kostol Všetkých svätých v Dąbrowe Tarnowskej - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół Wszystkich Świętych Dąbrowa Tarnowska

Kostol Všetkých svätých v Dąbrowe Tarnowskej

Drewniany duży kościół bez wieży.
ul. Kościelna, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Turistický región: Tarnów i okolice
tel. +48 146422526
Kostol Všetkých svätých z roku 1771 v Dąbrowe Tarnowskej bol postavený z nadácie krakovského kanonika Kajetana Potockého.
Trojloďový kostol je zaujímavým príkladom barokovej drevenej architektúry, ktorý nadväzuje na murované vzory. Bazilikový chrám má dve kaplnky tvoriace transept. Interiér, rozdelený arkádami na lode, je krytý zdanlivými klenbami. Polychrómie podľa vzoru neskorého baroku pochádzajú z II. pol. XIX. st. Väčšina prvkov je rokoková a pochádza z XVIII. st. Najstarším a najvzácnejším umeleckým dielom v kostole je neskorogotický krucifix z XV./XVI. st.