Facebook link

Kaplnka sv. Margaréty a sv. Judity na Salwatore - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kaplica świętych Małgorzaty i Judyty na Salwatorze Kraków

Kaplnka sv. Margaréty a sv. Judity na Salwatore

Drewniana, okrągła kaplica z zewnątrz. Przed nią pomnik Jana Pawła II.
ul. św. Bronisławy 88, 30-203 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124244360
tel. +48 512802122
Kaplnka patrí k skupine objektov, ktoré sa spájajú s kláštorom Premonštrátiek. Vznikla v rokoch 1689–90 z iniciatívy vtedajšej abatiše kláštoru Jystyny Oraczewskej.
V 2. pol. 80 rokov 20. st. bolo obnovené zvislé debnenie na mieste šindľového pokrytia stien z 50. rokov 20. st. Baroková kaplnka bola postavená na pôdoryse osemuholníka. Avšak osemplošnú kopulu s lampášom pokrýva šindľa. Vybavenie kaplnky predstavujú: ranobarokový hlavný oltár z 1. pol. 17. st. pochádzajúci zo susedného kostola Najsvätejšieho Salvátora a bočný oltár z kostola sv. Vojtecha. Oplatí sa v okolí navštíviť! Salwator je malebnou vilovou štvrťou zo začiatku 20. st. nachádzajúcou sa na západ od centra Krakova na území dávnej obce Zwierzyniec. Štvrť je umiestnená na vrcholných častiach vysočiny Pásma Słowińca – Sikornika, nazývaného aj Pohorím sv. Bronislavy. Od začiatku svojej existencie bol Salwator ochotne obývaný významnými osobnosťami zo sveta vedy a kultúry (o. i. Jacek Malczewsky, Feliks Koneczny).

Obiekty na trasie