Facebook link

Vidiecka rezidencia Głowińských Raba Wyżna - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Dwór Głowińskich Raba Wyżna

Vidiecka rezidencia Głowińských Raba Wyżna

Pałac Głowińskich Raba  Wyżna
34-721 Raba Wyżna Turistický región: Tatry i Podhale
Tento secesný dvorec bol postavený počas iba dvoch rokov (1900 – 1902) pre Jana Zdunia, docenta Jagelonskej univerzity a profesora Poľnohospodárskej školy v Krakove. V tej dobe neďaleko vznikla železnica Chabówka – Zakopané, čo daný región výrazne oživilo.

Dvorec po Zduniovi zdedila dcéra Wanda, ktorá si vzala Kazimierza Głowińského (1878 – 1942), c.k. okresného komisára v Nowom Targu. Rodina Głowińských sa zaslúžila o tunajšie dediny. Hospodári tu vybudovali mlyny, píly, tkáčske dielne a olejárne, čím dali prácu miestnym, ktorí sa predtým venovali iba poľnohospodárstvu.        
Po vojne sa z panstva stal štátny majetok a v dvorci sídlil Zootechnický ústav, následne prešiel do starostlivosti štátneho Šľachtiteľského centra Osiek – statok v Rabe Wyżnej. V 80. rokoch dvorec prešiel generálnou rekonštrukciou a roku 1985 bol zapísaný na zoznam kultúrnych pamiatok. Niekoľko rokov zastával funkciu rekreačného objektu. Nakoniec dvorec odkúpili potomkovia rodiny Głowińských, ale budova je, bohužiaľ, v súčasnosti veľmi zanedbaná a nevhodná na používanie. Dvorec si možno prezrieť len zvonku.