Facebook link

Dom Bochniačanov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Dom Bochniaków

Dom Bochniačanov

Rynek miasteczka.
Rynek 2, Bochnia
tel. +48 146123479
tel. +48 722008080
Expozícia „Kariéry sedliackych synov“.
Panelová výstava, ktorej cieľom je pripomenúť osobnosti popredných synov Bochenska, ktorí sa zaslúžili o vedu, politiku, umenie. Prezentácia odhodlania, s ktorým mladí ľudia smerovali k realizácii svojich snov a poslaní, pričom prelamovali kultúrne, zvykové a často emočné bariéry.