Facebook link

Dolina Prądnika (Ojcowský národný park) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Dolina Prądnika

Dolina Prądnika (Ojcowský národný park)

Zdjęcie przedstawia młodą dziewczynę ubraną w strój sportowy stojącą na skałach u szczytu Dolin Prądnika
Ojców Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 123892005
Organizátor: Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
Údolie bohaté na prírodné, kultúrne, krajinné a geomorfologické formy. Jeho prevažujúca časť patrí do Ojcowského národného parku.
Intenzívnejšia bočná erózia mala vplyv na to, že v nej vznikli skalné terasy viditeľné v úbočiach. Sú reprezentované skalnými bránami, ihlicami a inými podobnými skalnými formami vytvorenými z vápenca. Početné sú aj formy, ktoré vznikli následkom pôsobenia krasových procesov – jaskyne.