Facebook link

Židovský cintorín Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz żydowski Siersza Wieliczka

Židovský cintorín Wieliczka

Duży kamienny pomnik wśród drzew.
Siersza 145, 32-540 Siercza
Bol založený v 18. storočí a nachádza sa na juhozápadnej hranici Wieliczky, v priamom susedstve s tzv. prírodnou rezerváciou Grabówky.
Ide o miesto martyrológie wieliczských a malopoľských Židov. Dodnes sa dochovalo okolo 50 náhrobkov zhotovených z granitu, pieskovca a vápenca. Najstarší pochádza z 18. stor.