Facebook link

Židovský cintorín v Novom Saczu - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz żydowski Nowy Sącz

Židovský cintorín v Novom Saczu

Nowy Sącz kirkut 2
ul. Rybacka, 33-300 Nowy Sącz Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
Židovský cintorín v Novom Saczu na ulici Rybacka bol založený v 19. storočí ako druhá židovská nekropola na teréne mesta.
Dodnes sa tu zachovalo približne dvesto náhrobkov. Ten neveľký počet je následkom okupácie, kedy macevy boli používané k dláždeniu ulíc a cintorín sa stal miestom, kde dochádzalo k masovým exekúciam židovských a poľských občanov mesta. Na cintoríne je ohel cadika Chaima Halberstama, dodnes pútnickým miesto pre chasidov celého sveta.