Facebook link

Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny č. 327 Niepołomice - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz wojenny z I wojny światowej numer 327 Niepołomice

Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny č. 327 Niepołomice

Cmentarz nr 327, Niepołomice
ul. Piękna, 32-005 Niepołomice Turistický región: Kraków i okolice
Posádkový cintorín z obdobia 1. svetovej vojny umiestnený na pôdoryse obdĺžnika podľa návrhu por. Franza Starka, profesionálneho architekta v c. k. službách oddielu vojnových hrobov, plniaceho funkciu umeleckého vedúceho IX. cintorínskeho okrsku.
V tridsiatych rokoch 20. stor. boli exhumované a sem prenesené ostatky padlých vojakov z roku 1914 z neďalekých cintorínov č. 326 Niepołomice a č. 331 Podłęże. Bolo tu pochovaných 74 vojakov v 23 samostatných a 3 hromadných hroboch. Ústredným prvkom cintorína je betónová pomníková stena, ktorá sa nachádza priamo naproti vstupu na cintorín s betónovým krížom uprostred. Bočné stĺpiky pomníkovej steny sú zakončené stélami, na ktorých lícovej strane sú nasadené malé liatinové kríže – rakúsky a ruský vzor.