Facebook link

Pravoslávny kostol Zosnutia Panny Márie Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy Kraków

Pravoslávny kostol Zosnutia Panny Márie Krakov

Piękny ikonostas w cerkwi, barwny i bogato złocony.
Szpitalna 24, 31-024 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124227277
Vyznávači pravoslávia majú v Krakove vlastný chrám – kostol zasvätený Zosnutiu Panny Márie, nachádzajúci sa na adrese Szpitalna 24.
Korene tejto historickej budovy siahajú do 14. stor., na konci 19. stor. bola upravená na synagógu. Pravoslávnej farnosti v Krakove patrí od roku 1940. Zvláštnu pozornosť si zaslúži tzv. gotická sála s hodnotným ikonostasom zhotoveným Jerzym Nowosielským – poľským umelcom spojeným s pravoslávím.