Facebook link

Cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Piorunke - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Piorunka

Cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Piorunke

Drewniana cerkiew. Przed nią również drewniana dzwonnica.
Piorunka, 33-380 Czyrna Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184741610
Cerkov sv. Kozmu a sv. Damiána v Piorunke vznikla v roku 1798. Je to lemkovská cerkov severozápadného typu, orientovaná, trojdielna.
Štvorcové presbytérium, loď a babince sú zrubové, veža izbicová, zahŕňajúca stĺpmi babinec. Steny sú pokryté šindľami, stanové strechy a ozdobujúce ich cibuľkové prilby plechom. Interiér je ozdobený polychrómiou z roku 1930. Ikonostas z prelomu 17. a 18. st. je takmer celý originálny. Najzaujímavejšou maľbou v ikonostase je portrét lemkovského pastiera na pozadí horskej panorámy. Je to zriedkavosť – svetské scény boli na ikonostasoch umiestňované iba výnimočne. V lodi dva bočné oltáre zo začiatku 18. st.