Facebook link

Pravoslávny kostol sv. Norberta Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew św. Norberta Kraków

Pravoslávny kostol sv. Norberta Krakov

Ikonostas w cerkwi.
Wiślna 11, 31-007 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124292861
I v Krakove sa nachádza kostol patriaci gréckym katolíkom. Ide o bývalý katolícky kostol sv. Norberta, vystavaný v 1. pol. 17. stor. pre premonštrátky. Do držania gréckych katolíkov prešiel v roku 1808, po zrušení kláštora premonštrátok.
V jeho interiéri sa nachádza murovaný ikonostas podľa projektu Tadeusza Stryjeńského, ikony nakreslené podľa skíc Jana Matejku a druhý ikonostas (v bočnej miestnosti) podľa projektu Jerzyho Nowosielského.