Facebook link

Cerkov zasvätená sv. Kozmovi a sv. Damiánovi v Bereste - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Berest

Cerkov zasvätená sv. Kozmovi a sv. Damiánovi v Bereste

Drewniana cerkiew z wysoką wieżą nad wejściem.
Berest 22, 33-380 Krynica-Zdrój Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711776
fax. +48 184711776
Farská gréckokatolícka cerkov zasvätená sv. Kozmovi a sv. Damiánovi v Bereste (v súčasnosti rímskokatolícky kostol Matky Božej ustavičnej pomoci) vznikla v roku 1842.
Je to západolemkovská cerkov so zrubovou konštrukciou a stenami pokrytými šindľami. Figurálna a ornamentálna polychrómia pochádza z roku 1928. Kompletný klasicistický ikonostas bol v XIX. st. zostavený spolu s ikonami zo XVII. a XVIII. st., hlavný oltár s baldachýnom a tabernákulom vznikol v XIX. st. V lodi sa nachádzajú dva barokové bočné oltáre z XVIII. st., v severnej ikona Starostlivosti Bohorodičky (Pokrov) z roku 1721 ospevovaná milosťou (prenesená z Izieb). Na základe valašského zákona sa založenie Berestu na území tzv. Muszyńskej hranice (historický štát krakovských biskupov) uskutočnilo na konci XVI. st. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1634. Miestni obyvatelia sa zaoberali obrábaním pôdy a chovaním dobytka, a taktiež výrobou dreveného uhlia pre okolitú hutu. V obci sa nachádzal aj mlyn, valchovňa a krčma. Počas medzivojnového obdobia tu bývala lemkovská, poľská a židovská populácia a v obci vznikla čitáreň Kaczkowského a škola. Miestni Lemkovia boli presídlení v rokoch 1945-1947. V obci sa zachovalo niekoľko kamenných kaplniek s predstavením sv. Mikuláša a sv. Jána Krstiteľa. Na západ od obce sa nachádza hora Żdżar (741 m n. m.)