Facebook link

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Michala Archanjela v Mochnaczke Niżnej (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol Matky Božej Čenstochovskej) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew świętego Michała Archanioła Mochnaczka Niżna

Farská gréckokatolícka cerkov sv. Michala Archanjela v Mochnaczke Niżnej (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol Matky Božej Čenstochovskej)

Drewniana cerkiew składająca się z trzech części, z blaszanymi dachami. Przed nią ogrodzenie z drewna i kamienia.
Mochnaczka Niżna 46, 33-383 Tylicz Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184761825
Farská gréckokatolícka cerkov sv. Michala Archanjela v Mochnaczke Niżnej (v súčasnosti farský rímskokatolícky kostol Matky Božej Čenstochovskej) bola postavená v 18. st. alebo v polovici 19. st.
Je to lemkovská cerkov, so zrubovou konštrukciou. Figurálno-ornamentálna polychrómia z rokov 1960-64 je dielom Cz. Lenczowského a S. Kruczka. Ikonostas (stena s ikonami) sa skladá z hornej časti – barokovej a dolnej – neskoroklasicistickej; stredná časť ikonostasu bola zatienená hlavným oltárom s charakterom ľudového neogotiku s obrazom Matky Božej Čenstochovskej (1956).