Facebook link

Pobočka gréckokatolíckej cerkvi Narodenia Bohorodičky v Szymbarku (v súčasnej dobe pobočka rímskokatolíckeho kostola) - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew Narodzenia Bogarodzicy Szymbark

Pobočka gréckokatolíckej cerkvi Narodenia Bohorodičky v Szymbarku (v súčasnej dobe pobočka rímskokatolíckeho kostola)

Drewniana cerkiew z wieżą. Obok drewniany krzyż. Cerkiew otoczona jest drzewami.
38-311 Szymbark Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183513013
Pobočka gréckokatolíckej cerkvi Narodenia Bohorodičky v Szymbarku (v súčasnej dobe pobočka rímskokatolíckeho kostola) bola postavená v roku 1790 alebo 1821.
Cerkov bola postavená v zrubovej konštrukcii, steny sú pokryté šindľami a strecha plechom. Interiér chrámu je pokrytý plochými stropmi. Vo vybavení sa nachádza o. i. ikonostas z 1. pol. 19. st.; hlavný oltár s baldachýnom s ikonou Ukrižovanie; v lodi – dva bočné oltáre nadväzujúce na barokovú tradíciu (1. pol. 19. st.) s ikonami Učiaceho Krista a Matky Božej s Dieťaťom a na stenách lode medailóny s evanjelistami pochádzajúce z predchádzajúceho ikonostasu.