Facebook link

Gréckokatolícka cerkov sv. Paraskevy v Nowici - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew grekokatolicka św. Paraskewii Nowica

Gréckokatolícka cerkov sv. Paraskevy v Nowici

Ołtarz w cerkwi. Na nim tabernakulum i Pismo Święte.
Nowica, 38-315 Uście Gorlickie Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183534304
Gréckokatolícka cerkov sv. Paraskevy v Nowici pochádza pravdepodobne z rokov 1842-43.
Má zrubovú konštrukciu, trojdielnu, západolemkovského typu z konca obdobia. Steny cerkvi sú pokryté šindľami, strechy a ozdobujúce ju vežičky so zdanlivými lampášmi sú pokryté plechom. Veža s nachýlenými stenami, so zdanlivou izbicou, má stĺpovo-rámovú konštrukciu. Interiér je ozdobený polychrómiou z roku 1927. Medzi loďou a presbytériom kompletný ikonostas z konca 18. st. V strede presbytéria hlavný oltár z 18. st., v lodi neskorobarokový bočný oltár z 2. pol. 18. st. s ikonami Matky Božej s Dieťaťom a sv. Jána Krstiteľa. Oplatí sa v okolí navštíviť! V Nowici sa narodil Bohdan Ihor Antonycz (1909-1937), lemkovský básnik. Obec je dôležitým strediskom výroby lyžíc, vďaka ktorej bola známa predovšetkým v medzivojnovom období.