Facebook link

Gréckokatolícka cerkov sv. Michala Archanjela v Przysłupiu - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew greckokatolicka świętego Michała Archanioła Przysłup

Gréckokatolícka cerkov sv. Michala Archanjela v Przysłupiu

Drewniana cerkiew z zewnątrz, krajobraz jesienny.
Przysłup, 38-315 Uście Gorlickie Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183534304
tel. +48 603721193
Gréckokatolícka cerkov sv. Michala Archanjela v Przysłupiu vznikla v roku 1756, prestavaná v roku 1880.
Trojdielna, postavená v severozápadnom lemkovskom štýle, so zrubovou konštrukciou. Veža so stĺpovo-rámovou konštrukciou so šikmými stenami so zdanlivou izbicou, pred ktorou je portál. Strechy sú hrebeňové, zakryté plechom, ukončené vežičkami s plechovými cibuľkovými prilbami. Malý interiér ozdobuje polychrómia z roku 1929 s predstavením Svätej trojice a sv. Michala Archanjela. Ikonostas z XVIII. st. bol privezený z inej cerkvi v roku 1880. V presbytériu hlavný oltár z XIX. st., v lodi neskorobarokový bočný oltár s ikonou sv. Mikuláša.