Facebook link

Gréckokatolícka cerkov Narodenia Bohorodičky v Królowej Górnej - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy Królowa Górna

Gréckokatolícka cerkov Narodenia Bohorodičky v Królowej Górnej

Drewniany budynek z wieżą oraz dwiema mniejszymi wieżyczkami, otoczony kamiennym ogrodzeniem.
Królowa Górna 70, 33-334 Kamionka Wielka Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184456443
Gréckokatolícka cerkov Narodenia Bohorodičky v Królowej Górnej bola postavená v roku 1815.
Existuje domnienka, že veža pochádza z predošlého chrámu stojaceho nachádzajúceho sa na tomto istom mieste a pochádzajúceho z 18. storočia. Stavba, aj napriek zmenám, si zachovala typické črty západolemkovského chrámu. Neobaroková polychrómia na stropoch a stenách pochádza zo zač. 20. st. (v strede stropu nad loďou zobrazenie Posledného súdu). Vo vybavení sa nachádza ikonostas z 19. st., hlavný oltár skladajúci sa zo základu z 19. st. a podstavca z 18. st. (nachádza sa v ňom ikona Matky Božej Ornatky), dva bočné oltáre s ikonami sv. Cyrila a Metoda, ako aj sv. Vladimíra a sv. Oľgy.