Facebook link

Centrum umenia Mościce – Tarnów - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Centrum Sztuki Mościce Tarnów

Centrum umenia Mościce – Tarnów

Nowoczesna bryła zmodernizowanego budynku w kształcie żagla
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów Turistický región: Tarnów i okolice
tel. +48 146334600
fax. +48 146331052
Moścické kultúrne centrum v Tarnowe Mościciach vzniklo 28. augusta 2006, kedy zastupiteľstvo malopoľského regiónu prijalo uznesenie o jeho zriadení.
O mesiac neskôr, dňa 28. septembra, schválilo predstavenstvo malopoľského regiónu Mościckému kultúrnemu centru poskytnutie štatútu a 1. októbra 2006 prijalo rozhodnutie vo veci vymenovania riaditeľa novovzniknutej kultúrnej inštitúcie malopoľského regiónu. Notárska zápisnica, ktorou sa dovŕšil proces tvorby centra, bola podpísaná 1. augusta 2007. Miestne kultúrne centrum, ktoré je v súčasnosti regionálnym centrom kultúry, nadväzuje na činnosť pôvodného kultúrneho domu otvoreného v roku 1971 s názvom „Dom Kultury Zakładów Azotowych“. 2. marca 2012 došlo k oficiálnej zmene názvu inštitúcie na základe uznesenia zastupiteľstva malopoľského regiónu č. XVII/282/12 zverejneného v úradnom vestníku malopoľského regiónu z dňa 16. 2. 2012, pol. 651. - na Centrum umenia Mościce. Centrum umenia Mościce je samosprávnou kultúrnou inštitúciou malopoľského regiónu, ktorej hlavnou funkciou je kultúrna činnosť. zdroj: http://www.csm.tarnow.pl/