Facebook link

Centrum skla a keramiky - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Krakowska Huta Szkła

Centrum skla a keramiky

Centrum Szkła i Ceramiki na Zabłociu
Lipowa 3, 30-702 Kraków Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 124236790
V júni v roku 2014 bolo otvorené Centrum skla a keramiky – jediná vzdelávaco-kultúrna inštitúcia v Krakova, ktorá sa zaoberá sklom a keramikou.
Táto inštitúcia je súčasťou Inštitútu keramiky a stavebných materiálov a nachádza sa v postindustriálnej časti Krakova – na Zabłociu pri ul. Lipowej 3, oproti Fabriky „Emalia“ Oskara Schindlera a Múzea moderného umenia MOCAK.Súčasťou Centra skla a keramiky sú:- Galéria Lipowa 3 organizujúca pravidelné výstavy prác súčasných poľských umelcov a zároveň ponúkajúca originálne, ručne vytvorené výrobky zo skla a keramiky (taniere, misy, poháre, figúrky, puzdrá, bižutériu) poľských umelcov a vlastné umelecké diela.- Ukážky ručného formovania skla „na živo" – z blízka sa je možné oboznámiť s fascinujúcim procesom tvorby skla, a taktiež si je možné vyskúšať vlastné sily v povolaní metalurg-sklenár.- "Sklo v Krakove. Priemysel a umenie. 1931-1998" – stála výstava týkajúca sa histórie a technológie sklenárstva zahŕňajúca zbierku originálnych nástrojov používaných na ručnú tvorbu skla, kolekciu pamiatkových sklených nástrojov pochádzajúcich z prelomu 19. a 20. storočia, a taktiež kolekciu súčasného umeleckého farebného skla, ktoré bolo vytvorené v rokoch 1969-1998 pri Lipowej 3.- Centrum vzdelávania študentov, o. i. Akadémia baníctva a hutníctva (makro odbor „Keramika“, špecializácia „Materiály na konzerváciu a revitalizáciu) ako aj Akadémia výtvarného umenia (fakulty: Sochárstvo, Konzervácia a reštaurácia umeleckých diel) zahŕňajúce vedenie didaktického, laboratórneho vyučovania a vyučovania s priemyselným charakterom z oblasti výroby skla, keramiky a stavebných materiálov.- Centrum výroby krátkych sérií: stavebných materiálov na báze románskeho cementu: omietok, mált, farieb a umeleckého skla, keramických dlaždíc, dlažbových kociek, glazovaných dosiek a malty na vyplnenie škár v tehlových múroch a opravy výrobkov z pieskovca – na využitie v konzervácii pamiatkovej architektúre.