Stary Sącz

Widok na klasztor klarysek.
Jedno z najstarších miest v Poľsku, mestské práva získalo v 13. st. Nachádza sa na jantárovom chodníku. Stary Sącz je hovorovo nazývaný Bryjow. Zástavba námestia je príkladom stredovekej architektúry. Do roku 1795 stála na námestí radnica, zhorela a už nebola nikdy obnovená.

Pred požiarom sa uchránil meštiacky dom pochádzajúci zo 17. storočia nazývaný „Dom na Dołkach“, nachádza sa v ňom regionálne múzeum. Sídla obecných úradov sa nachádzajú v budove statku dávneho kláštoru františkánov. Vzhľadom na zachovanú stredovekú zástavbu mesta bol v roku 1954 Stary Sącz uznaný za urbanistickú rezerváciu. V Starom Sączy sa nachádza kláštor klarisiek založený kňažnou Kingou, ženou Boleslava Hanblivého. Kňažná po mužovej smrti sama vstúpila do kláštoru v roku 1279. Do tohto kláštoru vstúpila aj kráľovná Jadwiga, žena Vladislava Łokietku a matka Kazimíra Veľkého, ktorá zomrela v roku 1339. V knižných zbierkach kláštoru sa zachovali vzácne hudobné rukopisy pochádzajúce z 13. storočia a svedčiace o neobyčajne vysokej úrovni vtedajšej hudobnej kultúry regiónu. Ján III. Sobiesky podaroval klariskám v roku 1683 zástavu získanú na Turkoch, ktorá je v kláštore uchovávaná do dnes. Pri kláštore funguje gotický kostol zasvätený Svätej Trojici a sv. Kláre. Interiér chrámu je ozdobený barokovými polychrómiami predstavujúcimi život zakladateľky. Najvzácnejšou pamiatkou v kostole je kazateľnica z roku 1671 v tvare stromu Jesseho. Kostolné organy majú dve klávesnice: jednu v časti pre svetské osoby a určenú pre svetského organistu, druhú v uzatvorenej časti a určenej pre mníšky. V roku 2003 bolo v kláštore identifikované najstaršie poľské čembalo, vytvorené v Krakove v 17. storočí. V Starom Sączy sa narodil kňaz profesor Józef Tischner.

Multimédiá