Krakov – Staré mesto

Sukiennice i kościół Mariacki Kraków

Staré mesto
Staré  mesto je magickým miestom. Králi a ich dôležití hostia počas mnohých storočí vchádzali do Krakova cez Floriánsku bránu, prechádzali popri Hlavnom námestí a Grodzkou, ako aj Kanoniczou ulicou a smerovali k Wawelu. Kráľovský chodník aj dnes žiari životom: prechádza sa po ňom dav turistov. Hoci sa zmenilo mnoho, toto miesto si udržalo prepych sídla monarchov. Dokonale zachovaný stredoveký návrh zástavby, jeden z najúžasnejších v tejto časti Európy, ako aj unikátna skupina historických pamiatok z rôznych dôb sa pre niekdajšie hlavné mesto Poľska stalo v r. 1978 základom pre zápis do zoznamu UNESCO. Rôznorodé šýlové murované domčeky, pekné rezidencie, stáročné kostoly, majestátne univerzitné objekty, ako aj nezabudnuteľný Wawel, majú vplyv na to, že veľmi ľahko zabudneme na moderný svet.
Staré mesto, ktoré siaha až k hradu z čias vzniku Krakova (1257), bolo už v XIV. st. obklopené prsteňom obranných múrov. Na začiatku XIX. st. malo 47 bášt a 7 hlavných brán. Fragment opevnenia zachovaný do dnešných čias spolu s Floriánskou bránou a troma baštami k nej priliehajúcimi je potvrdením ich mohutnosti. Na konci XV. st., bola hneď vedľa brány postavená ďalšia impozantná obranná stavba: Barbakan (kedysi ho krakovčania volali Rondel, čiže kastról). Bol prakticky nezničiteľný a prežil aj akciu z XIX. storočia, ktorej snahou bolo podriadenie si mesta, počas ktorej boli mestské opevnenia ničené. Na miestach zbúraných múrov sa nachádzajú Planty, čiže mestský park, ktorý svojou zelenou stuhou obkolesuje dnes historické centrum mesta.
Staré mesto je známe aj vďaka obrovskému počtu historických kostolov – na takom malom území ich je skoro 30. Na Hlavnom námestí sa týči románsky kostol sv. Vojtecha. Je jedným z najstarších v Krakove; datuje sa na prelom XI. a XII. st., a vznikol na zruboch predchádzajúcej stavby. Hoci bol v XVII. st. prestavaný podľa barokového štýlu, zachoval si (vo vnútri aj zvonku) stopy románskeho štýlu. K úžasným sakrálnym objektom patrí kostol sv. Andreja (ul. Grodzka 56) – románsky (XI. st.) a sv. Petra a sv. Pavla (ul. Grodzka 54) – barokový (XVII. st.) s charakteristickými sochami 12 apoštolov, ktorí ozdobujú oplotenie svätyne. Na kráse Grodzkej pridávajú aj gotické a renesančné murovné domy.
Jeden kvartál Starého mesta zaberá Jagelovská univerzita, dedič tradície Krakovskej akadémie založenej v r. 1364 Kazimírom Veľkým. Pokladom školy je knižnica s najväčším počtom kníh v Poľsku. Prvotne bola umiestnená v Collegium Maius, jednom z mála zachovaných stredovekých univerzitných objektov v Európe. Dnes sa v budove nachádza múzeum s veľmi zaujímavými a vzácnymi zbierkami, v ktorom sa nachádza jeden z najstarších glóbusov na svete, na ktorom je názov „Amerika“.
Hlavné námestie zostalo vymedzené v pol. XII. st. Bolo jedným z najväčších v Európe, spĺňalo úlohu obchodného, administratívneho a súdneho centra. Veľké námestie (200 x 200 m) bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo potreby kupcov cestujúcich obchodnými chodníkmi. Krčmy a hostince, ktoré kedysi obkolesovali námestie, sa dnes zmenili na reštaurácie a kaviarne a farebné dáždniky čakajúce na hostí, drožky, ako aj holuby sediace na historických objektoch a murovaných domoch pridávajú tomuto miestu neopakovateľnú umelecko-zábavnú atmosféru.
O obchodnom predurčení Hlavného námestia pripomínajú Sukiennice kraľujúce v jeho strede. Obchodíky na tomto mieste existovali už v XIII. st., ale elegantá budova, akú dnes obdivujeme, si pamätá XVI. storočie (predchádzajúci, gotický objekt zhorel, zvyškami po ňom sú o. i. lomené oblúky arkád). Perla poľskej renesancie, tak sa Sukiennice nazývajú, svoju funkciu plní neustále: nachádzajú sa tu obchodíky s rôznorodými pamiatkami, umeleckými dielami a bižutériou. Na poschodí budovy sa nachádza Galéria poľského maliarstva XIX. st., oddiel Národného múzea.
Najvzácnejším objektom  námestia je gotický Mariánsky kostol, ktorý v sebe schováva neobyčajnú pamiatku: drevený oltár z XV. st. s mnohými krídlami vytvorený známym sochárom Witom Stwoszom. Okrem návštevy kostola sa môžete vyšplhať na jednu z jeho veží a obdivovať pekný výhľad.

Wawel
Na wawelské návršie sa najlepšie dostanete Kanoniczou ulicou, jednou z najmalebnejších ulíc v Krakove. Môžete tu obdivovať budovy z rôznych dôb: gotické, renesančné, barokové a klasicistické. Pri tejto ulici sa od XIV. st. osídľovali katedrálni kanonici, stavajúc tu svoje reprezentačné domy. Samotné návršie, na ktorom dominuje katedrála a hrad, je najnavštevovanejším v Poľsku. Toto miesto, tak ako žiadne iné, sa do rozvoja poľského štátu a jeho kultúry hlboko zapísalo. Tu boli korunovaní skoro všetci králi Poľska a tu sú aj pochovaní (a vedľa nich mnoho významných Poliakov). Nachádzajú sa tu aj bohaté muzeálne zbierky. Majestátna katedrála siaha do začiatku XI. st. Dnes má črty mnohých štýlov a chráni ju veniec z 18 kaplniek.
Najúžasnejšia z nich, Žigmundova, s pozlátenou kopulou sa stala mauzoleom posledných kráľov z dynastie Jagelovcov. Je uznaná ako navýznamnejšie dielo talianskej renesenacie v Poľsku.
Hrad, ktorý pretrval až do dnes v podobe úžasného renesančného sídla, obsahuje neobyčajne vzácne muzeálne zbierky. Uvidíte tu o. i. kolekciu militárií a vzácne predmety ako napr. korunovačný meč Szczerbiec z XIII. st. alebo známe flamandzké gobelíny zo XVI. st. Nezabudnuteľný dojem robia komnaty, ako aj nádvorie s trojposchodovými ochodzami. Ak ste na Wawely, nemôžete bez povšimnutia prejsť popri Dračej jame, v ktorej sa žiaľ drak už nenachádza, ale ostali zvyšky známej legendy.

 

Multimédiá