Facebook link

Spływ kajakowy rzeką Sztołą Bukowno - Trasa - VisitMalopolska

Powrót

Spływ kajakowy rzeką Sztołą Bukowno

Spływ kajakowy rzeką Sztołą Bukowno

Spływ kajakowy Sztołą Bukowno
Szacowany czas przebycia: 01:30
Skala trudności: Dla początkujących
Rodzaj szlaku: kajakowy
Długość szlaku: 3 km
Spacerowa 1, 32-332 Bukowno Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 326421104
Na południu Polski, w gminie Bukowno przepływa nieduża rzeka. Sztoła nie jest jednak zwykłym ciekiem wodnym. To niezwykle urocza, wręcz zjawiskowa, szmaragdowa rzeka, wijąca się zakolami.
Przy ujściu rzeki Baby do Sztoły, w pobliżu zalewu” Leśny Dwór” znajduje się przystań spływu kajakowego. Stąd jego uczestnicy w dwuosobowych kajakach, pokonują odcinek Sztoły, do przystani końcowej przed mostkiem przy ul. Borowskiej. Miejscami jest silny nurt rzeki, naturalne przeszkody, piaszczyste zakole – największy i najbardziej malowniczy meander Sztoły sprawiają, że spływ jest ciekawym i emocjonującym przeżyciem. Niemal na całej swej długości Sztoła uformowała malowniczą dolinę – krętą i głęboką wciętą w piaszczyste podłoże. Las łęgowy porasta miejscowo okolice rzeki Sztoły. Drzewostan lasu łęgowego buduje głównie olsza czarna, jesion wyniosły, jarząb pospolity i wierzba iwa. Ciekawostką jest występowanie także olszy szarej. W bujnej warstwie zielonej występują rośliny takie jak tojeść pospolita oraz pokrzywa zwyczajna. Spotkać można też inne typowe rośliny lubiące środowisko wilgotne: marzankę błotną i ostrożeń wilgotny. Pospolity jest m.in. bluszczyk, kurdybanek i niecierpek pospolity. Roślinność wodna i nadwodna porastająca dolinę rzeki Sztoły, w różnych miejscach tworzy zbiorowiska z charakterystycznymi dla siebie przedstawicielami roślin naczyniowych typowych dla terenów wodnych i podmokłych np. szuwar trzcinowy z trzciną pospolitą. Rzeka to nie tylko woda płynąca w wyżłobionym przez siebie korycie. To także organizmy żywe, dla których woda jest naturalnym środowiskiem życia. Najczęściej spotkać tu można żabę trawną i ropuchę szarą. Spływ z pewnością dla każdego będzie ciekawym i emocjonującym przeżyciem nie tylko z uwagi na możliwość spojrzenia na rzekę z zupełnie innej perspektywy. Wytyczony 3 kilometrowy odcinek rzeki można pokonać w czasie do 1,5 godziny. Na potrzeby uczestników spływu są dostępne dwuosobowe kajaki z osprzętem. Uczestników spływu obowiązuje regulamin, dostępny na każdej z przystani. Spływ kajakowy ruszył 11 czerwca. Spływ działa w piątki, soboty i niedziele w godz. 10:00-18:00. Sprzedaż biletów w cenie 35,00 zł (za jeden kajak) prowadzona jest na przystani początkowej przy ulicy Spacerowej.