Facebook link

Źródło w rezerwacie Bukowica Zagórze - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Źródło w rezerwacie Bukowica Zagórze

Źródło w rezerwacie Bukowica Zagórze

Obudowane leśne źródło, woda bijąca z wydrążonego pnia drzewa
Niezwykłe miejsce położone w malowniczym rezerwacie, z którym związane są liczne legendy. Może spacerując wśród starych buków usłyszycie jedną z nich?

Na terenie miejscowości Zagórze (gmina Babice) znajduje się rezerwat przyrody Bukowica. Obejmuje malownicze wzgórze, zbudowane z wapieni triasowych, w zachodniej części Garbu Tenczyńskiego. Rezerwat ma chronić fragment buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym oraz tutejszy krajobraz. W runie rośnie między innymi: wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa, marzanka wonna. Atrakcją rezerwatu jest mająca długość kilkunastu metrów wychodnia – ściana skalna z triasowych wapieni, w której widoczne są liczne otwory niewielkich jaskiń. Bije tutaj także źródełko. O walorach smakowych i zdrowotnych tutejszej wody opowiadają miejscowe legendy. Według jednej z nich podziemnym korytarzem z zamku w Lipowcu przypływa do źródełka złota kaczka. W tym miejscu kilkaset lat temu zatrzymał się w drodze pod Wiedeń król Jan III Sobieski ze swoją armią. Co odważniejsi snują opowieści, jak to cudowna woda z zagórskiego źródełka, przyczyniła się później do zwycięstwa nad Turkami.