Facebook link

Wodospad Pluskawka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Wodospad Pluskawka

Wodospad Pluskawka

Pluskawka
Rdzawa Region turystyczny: Pogórza
Wodospad Pluskawka uformowany został na piaskowcowej ławicy odsłoniętej w wyniku wymycia wierzchniej warstwy łupków.
Wysokość progu nie jest imponująca, gdyż wynosi niespełna 2 m, jednak odsłania się on już 50 m wcześniej, tworząc skalne dno rzeki Przegini. Jest ono mocno poorane wleczonym żwirem, wytworzyły się w nim rynny i poszerzone szczeliny dzielące główny nurt na kilka strug. Z progu woda trafia w obszerny kocioł eworsyjny – banior.