Facebook link

Wodospad Dolina Sąspowska - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Wodospad Dolina Sąspowska

Wodospad Dolina Sąspowska

Sąspów Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Wodospad znajduje się w końcowym odcinku Doliny Sąspowskiej, tuż przed zabudowaniami Ojcowa.
Utworzył się na jej południowym zboczu w miejscu, gdzie ze sztucznego koryta Sąspówki zasilającego pobliskie stawki, woda przelewa się i spływa do swojego naturalnego koryta. Nachylenie wodospadu nie jest zbyt duże, jego wysokość to niespełna 5 m. Podłoże stanowią wapienie, które są całkowicie pokrywane wodą jedynie po większych opadach.