Facebook link

Ulica Pomorska Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ulica Pomorska Kraków

Ulica Pomorska Kraków

żołnierze w niemieckich mundurach
Pomorska 2, 30-039 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126331414
To historia ofiar i katów, świadectwo nieludzkich czasów terroru. To właśnie tutaj, przy ulicy Pomorskiej 2, gdzie podczas trwania II wojny światowej znajdowała się siedziba gestapo, mówi się o trudnej i bolesnej pamięci. Poprzez historie pojedynczych osób, zdjęcia i nagrania.

To właśnie tutaj, w pomieszczeniach na pierwszym i drugim piętrze trwały wielogodzinne przesłuchania. Piwnice, przysposobione na cele, zamieniono w areszt. Gestapowcy torturowali tutaj więźniów, okaleczali, czasami przesłuchania kończyły się śmiercią. Dlatego właśnie tutaj mieści się dziś Muzeum, które ma ocalić pamięć ofiar. Stanowić świadectwo tragicznych wydarzeń z przeszłości. W budynku przy ulicy Pomorskiej przygotowano wystawę "Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956”, która opowiada o trudnej historii miasta.. Ekspozycja składa się z trzech części. Pierwsza stanowi miejsce prezentacji działalności Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski oraz dzieje Domu Śląskiego. Druga część prezentuje losy wybranych osób - ofiar niemieckiego terroru podczas okupacji w latach 1939–1945. Trzecią część wystawy poświęcono okresowi 1945–1956 i można z niej dowiedzieć się o różnych postawach ludności wobec narzuconej siłą społeczeństwu polskiemu władzy ludowej. Poprzez osobiste pamiątki, zdjęcia, dokumenty, nagrania przy ulicy Pomorskiej opowiada się o stosunku człowieka wobec terroru, a także o podobieństwach między dwoma systemami totalitarnymi: nazistowskim i komunistycznym.