Facebook link

Sanktuarium Matki Boskiej Gdów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Sanktuarium Matki Boskiej Gdów

Sanktuarium Matki Boskiej Gdów

Sanktuarium MB Gdowskiej, Gdów
ul. Myślenicka 38, 32-420 Gdów
tel. +48 122515262
tel. +48 790681230
Według jednej z legend w 1417 roku – w drodze z Halicza zatrzymał się w Gdowie Władysław Jagiełło. Król wstąpił do kościoła i tam modlił się gorąco przed obrazem Maryi, prosząc o następcę tronu. Modły zostały wysłuchane, urodzili się synowie - Kazimierz, założyciel dynastii Jagiellonów oraz Władysław III Warneńczyk. Ten ostatni, według podań, cudownemu obrazowi z gdowskiego kościoła zawdzięcza dwukrotne ocalenie życia.

Źródła historyczne (w tym Kroniki Jana Długosza) podają, że pierwszy, drewniany kościół w Gdowie powstał w roku 1075. 
W XIV wieku na jego miejscu zbudowano nowy, murowany. Wprawdzie początkowo planowano inną lokalizację - za Rabą w pobliżu lokalnego kamieniołomu, ale (jak głosi legenda) nagromadzony w ciągu dnia łamany kamień przeznaczony na budowę, nocą potężne woły przewoziły przez Rabę i zostawiały na poświęconym miejscu, w pobliżu niedawno spalonego drewnianego kościoła. 

Najstarsze zachowane fragmenty kościoła pochodzą z początku XV wieku. Są to gotycka zakrystia, część murów kościelnych, czworoboczna wieża z XII-XIII wieku (przyłączona do Kościoła po 1790 roku). Jest jeszcze wczesnobarokowa, marmurowa chrzcielnica i barokowa ambona. 
Budynek plebanii pochodzi już z XIX wieku: eklektyczny dom księdza, bramka z XIX wieku i dom katolicki Zorza z 1930. Z początku XIX pochodzi też dzwonnica z ważącym dwie tony dzwonem Franciszek Bernard z 1462 roku. W murze okalającym świątynię znajduje się kapliczka.

Uwagę zwracają rokokowe ołtarze wykonane w pracowni miejscowego mistrza Piotra Korneckiego, nazywanego „gdowskim Witem Stwoszem”, cenionego snycerza i malarza epoki baroku.
W późnobarokowym ołtarzu mieści się łaskami słynący obraz Matki Bożej Gdowskiej z XVIII wieku (kopia). Zapiski historyczne głoszą, że w 1342 roku ówczesny pleban wstawił do wybudowanego kościoła gotycki ołtarz oraz umieścił w nim namalowany na desce obraz Najświętszej Marii Panny. Następnie miał się przed nim modlić sam Władysław Jagiełło. Obraz spłonął podczas wielkiego pożaru kościoła w roku 1705. Kilka lat później odtworzono z pamięci średniowieczny wizerunek Maryi, wykonując go w naturalnej wielkości. Obraz Matki Boskiej Gdowskiej słynie z łask i jest obiektem kultu. Od 2004 roku świątynia ma status Sanktuarium Maryjnego.