Facebook link

Ratusz Miejski Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ratusz Miejski Gorlice

Ratusz Miejski Gorlice

Fasada ratusza zza drzew.
Rynek 2, 38-300 Gorlice Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183536200
Przy rynku stoi okazały budynek ratusza miejskiego, w którego najstarszej, narożnej części z końca XVIII wieku, mieściła się apteka dzierżawiona przez Ignacego Łukasiewicza, twórcę przemysłu naftowego i wynalazcę lampy naftowej.

Pierwsza wzmianka o ratuszu pochodzi z 1608 roku. Istniał wtedy budynek drewniany, który spłonął w latach 50. XVII wieku, podczas napadu na miasto księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego. Pod koniec XIX wieku stał już ratusz murowany, piętrowy, powstały z połączenia trzech kamieniczek z różnych okresów. W najstarszej z kamienic z lat 1780–1790 mieściła się apteka, w której Ignacy Łukasiewicz w latach 1853–1858 prowadził swoje doświadczenia. Jej śladem jest znajdujący się w holu ratusza fresk greckiej bogini zdrowia Hygiei, patronki aptekarstwa oraz okolicznościowy portal upamiętniający działalność Ignacego Łukaszewicza. Replikę pierwszej na świecie wynalezionej przez Łukasiewicza ulicznej lampy naftowej, umieszczono na frontonie budynku. W głębi holu stoi pomnik księdza Bronisława Świeykowskiego, szambelana papieskiego i komisarycznego burmistrza Gorlic z czasów pierwszej wojny światowej, projektu Zdzisława Tohla z 1995 roku. Ratusz jako jeden z nielicznych budynków w mieście ocalał podczas bitwy pod Gorlicami.

Obecny wygląd zawdzięcza kilku przebudowom. Wysoką wieżę zegarową dobudowano po pierwszej wojnie światowej, według projektu inżyniera Józefa Baruta. Ostatni remont przeprowadzono w latach 1948–1950.

Dziś w ratuszu mieści się Urząd Miejski.