Facebook link

Pustynia Błędowska - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska
Klucze Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Pustynia Błędowska, to największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km.kw) położony na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Pustynia Błędowska nazywana „Polską Saharą" stanowi unikat przyrodniczy i geograficzny w skali europejskiej.
Powierzchnia pustyni rozciągającej się od Błędowa na zachodzie do Klucz na wschodzie i Chechła na północy, podzielona jest doliną rzeki Biała Przemsza. Średnia miąższość piasków wynosi 40 m (maksymalnie do 70 m). Znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jest częściowo objęta specjalną ochroną. Jest jedną z największych atrakcji turystycznych ziemi olkuskiej. Teren pustyni można podziwiać z punktu widokowego Czubatka (382 m n.p.m.) w Kluczach oraz punktu widokowego Dąbrówka (355 m n.p.m.) w Chechle, gdzie znajdują się resztki bunkra. Przez teren pustyni przebiega żółty, pieszy Szlak Pustynny PTTK o długość 28,5 km łączący Błędów z Ryczowem, a także pomarańczowy szlak Transjurajski Szlak Konny oraz ścieżki dydaktyczne.