Facebook link

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Ruiny zamku
Kraków Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 124153833
fax. +48 124157221
Ciągnący się od Częstochowy aż do Olkusza, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd leży w obrębie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Część małopolska Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd to okolice miejscowości Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom. Nazwa Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd pochodzi od średniowiecznych warownych zamków, które – stawiane za czasów Kazimierza Wielkiego, na trudno dostępnych wysokich skałach – miały zabezpieczać granicę i ważne szlaki handlowe. Dziś ruiny warowni, np. w Rabsztynie, stanowią niepowtarzalny wyróżnik tych terenów. Wielką przyrodniczą osobliwością małopolskiej części Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd jest Pustynia Błędowska, jedyny taki obszar w naszym kraju. Polska Sahara, jak ją zwą, powoli zarasta roślinami, ale połacie piasku można jeszcze oglądać od strony Klucz. Piękne krajobrazy z wieloma wapiennymi ostańcami proponuje mało jeszcze znana, a przeurocza Dolina Wodącej (co ciekawe, bez cieku wodnego). Prowadzi nią m.in. Szlak Jaskiniowców, a podczas wędrówki można zdobyć wyniosły kompleks Skał Zegarowych (platforma widokowa).

Wędrówka wśród ruin i skał – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Imponujące bloki skalne Jury Krakowsko-Częstochowskiej z wkomponowanymi ruinami zamków średniowiecznych zachwycają o każdej porze roku, ale warto zaplanować wycieczkę zwłaszcza jesienią, kiedy jasny kamień skał kontrastuje z przebarwionymi liśćmi drzew. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd jest obszarem bardzo zróżnicowanym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym, a do najważniejszych atrakcji turystycznych należą wapienne ostańce, doliny krasowe oraz liczne jaskinie. Charakterystycznym elementem krajobrazu i niewątpliwie największą atrakcją miejsca są średniowieczne zamczyska, które ze względu na usytuowanie na skalnych i trudno dostępnych wniesieniach określane są terminem Orlich Gniazd. Na terenie parku poprowadzone są różne szlaki turystyczne, zarówno pieszczę jak i rowerowe. Wstęp na teren parku jest wolny.