Facebook link

Panieńskie Skały Las Wolski - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Panieńskie Skały Las Wolski

Panieńskie Skały Las Wolski

Fragment Lasu Wolskiego, wąwóz ze skałami
Grupa skał w Lasku Wolskim w zachodniej części Krakowa, objęta ochroną rezerwatową, znajdująca się w obrębie pasma Sowińca, o kulminacji wznoszącej się niemal 150 m ponad krakowski Rynek Główny.
Stanowią także część wąwozu o stromych ścianach, którego dno położone jest ok. 30 m poniżej ich korony. Zbudowane są z jurajskich wapieni; silnie odcisnęła się na nich erozja – obłe kształty i jamki to wynik krasu, a spękania – ruchów masowych, które doprowadziły do stoczenia się części bloków skalnych na dno jaru. Nazwa skał pochodzi od zakonnic z niedalekiego klasztoru Norbertanek zwanych Pannami Zwierzynickimi, które według legendy schroniły się w tych okolicach podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku. Tereny te wchodzą w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.