Facebook link

Muzeum Historii Fotografii Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Historii Fotografii Kraków

Muzeum Historii Fotografii Kraków

Muzuem Historii Fotografii
Królowej Jadwigi 220, 30-045 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126345932
To jedyne takie muzeum w Polsce poświęcone w całości magii fotografii, jej historii i sztuce powstawania. To nowoczesna, multimedialna placówka, pieczołowicie chroniąca dziedzictwo i przeszłość.

Od 2018 r. Muzeum Historii Fotografii zajmuje budynek zabytkowej Strzelnicy na Woli Justowskiej w Krakowie. W zbiorach muzeum znajduje się kolekcja sprzętu fotograficznego licząca około 2000 obiektów, kolekcja autochromów, czyli unikatowych szklanych przezroczy z początków fotografii kolorowej, kolekcja fotografii artystycznej oraz zbiór fotografii z krakowskich zakładów fotograficznych. Misją Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych. Oprócz wystaw stałych (Portret czyli o historii fotografii portretowej  oraz jego współczesnemu znaczeniu ), w Muzeum można oglądać wystawy czasowe. Od 1 lipca 2021 roku działa także kolejny oddział Muzeum MuFo Józefitów przy ulicy Józefitów 16. Prezentuje on pracę nowoczesnej instytucji oraz edukujący widzów, jak najlepiej dbać o domowe archiwa.